Nieuws

Orange the World

In de week voor 25 november heeft GroenLinks Emmen zich bezig gehouden met Orange the World: de wereldwijde actie die aandacht vraagt voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Lees verder

Brief aan de leden

Beste GroenLinksers,

We zijn als GroenLinks Zuidoost Drenthe blij met jullie als leden van GroenLinks en in 2019 gaan we weer een vuist maken bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Lees verder

Moties GroenLinks

Op 8 november 2018 heeft GroenLinks tijdens de begrotingsvergadering twee moties ingediend over een versoepeling van het kinderpardon en over een correcte uitvoering van de WMO (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Lees verder

Pottendijk en de plaatsing van windmolens

Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat GroenLinks voorstander is van alle vormen van alternatieve energiewinning waarbij de CO2-uitstoot wordt verminderd en het milieu niet wordt belast. Wind energie hoort zeker bij die alternatieve bronnen van energie.

Lees verder

Inclusie

“Inclusief” is een heel gewoon woord, meestal wordt het gebruikt in combinatie met BTW. In dit geval betekent INCLUSIE veel meer: een inclusieve samenleving houdt in dat iedereen meedoet. Ook mensen met een beperking, op wat voor gebied dan ook, moeten erop kunnen rekenen dat zij mee kunnen doen, van de partij zijn, niet aan de kant hoeven te blijven staan.

Lees verder

Pagina's