Afdeling

De afdeling Zuid Oost Drenthe
Het hoofdbestuur van GroenLinks Nederland heeft in het verleden de keuze gemaakt om de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen onder te brengen in één afdeling, de afdeling Zuid Oost Drenthe. Hierdoor ontstond er een afdeling met voldoende leden om een goed functionerende lokale afdeling mogelijk te maken.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft GroenLinks alleen in de gemeente Emmen één raadslid en één commissielid. In de gemeente Coevorden werken GroenLinks-ers succesvol samen binnen de lokale partij PAC. En hoewel GroenLinks sinds de laatste verkiezingen in de gemeente Borger-Odoorn geen vertegenwoordiging meer in de raad heeft, is het GroenLinks er alles aan gelegen om dit bij de volgende verkiezingen in 2018 te veranderen.

Bestuur GroenLinks Zuid Oost Drenthe
In 2015 zijn verschillende bestuursleden opgestapt, waardoor de afdeling zonder bestuur dreigde te komen zitten. Het provinciaal bestuur is vervolgens op zoek gegaan naar nieuwe kandidaat-bestuursleden en heeft een vijftal leden bereid gevonden deel uit te gaan maken van het nieuwe bestuur. Op een ingelaste algemene ledenvergadering eind april 2016 hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de voorgedragen kandidaat-bestuursleden, waarmee het nieuwe bestuur een feit was.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Joke Bakker (voorzitter)
Kees Waterlander (penningmeester en secretaris a.i.)
Oene Zwittink (vertegenwoordiging Borger-Odoorn)
Willemien Dirks (vertegenwoordiging fractie Emmen)
Rianne van Leeuwen (vertegenwoordiging Coevorden)