De afdelingen van GroenLinks organiseren de interne partijdemocratie op lokaal niveau. De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de afdeling. De taken van de afdeling zijn:

  • GroenLinks ter plaatse te representeren,
  • Deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende organen binnen het gebied van de afdeling,
  • Vaststellen van de verkiezingsplannen, verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor de verkiezingen in het afdelingsgebied,
  • Instellen van een functioneringscommissie voor de fracties van GroenLinks in het afdelingsgebied, op voorstel van het afdelingsbestuur.

Het afdelingsbestuur vormt het dagelijks bestuur van de afdeling. Het heeft tot taak:

  • De politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling te faciliteren,
  • De relaties te onderhouden met de andere afdelingen van GroenLinks en met de landelijke partij organisatie,
  • Politiek talent te scouten en te ontwikkelen,
  • Het benoemen van een programmacommissie per gemeente en een externe kandidatencommissie bij gemeenteraadsverkiezingen in het afdelingsgebied,
  • Het indienen van de door de ledenvergadering goedgekeurde kieslijsten bij de gemeentes in het afdelingsgebied,
  • Deelnemen aan interne besprekingen m.b.t. eventuele college onderhandelingen en de selectie van (wethouders) kandidaten.

De leden van het afdelingsbestuur stellen zich voor op het tabblad ‘Mensen’ van deze website.