Nieuw zwembad voor Emmen. Ja, graag!

In 2011 is de procedure gestart om te komen tot de bouw van een nieuw zwembad in Emmen. In eerste instantie werd de afweging gemaakt tussen verbouwen van het Aquarenabad of de nieuwbouw van een zwembad op een andere plaats. GroenLinks kan instemmen met de keuze voor nieuwbouw en ook de locatie bij de Meerdijk is prima. Maar…..

GroenLinks heeft het hele proces gevolgd en constateert nu dat de Gemeente zich erg heeft laten leiden door het kostenplaatje en de eigen aspiraties. In 2011 werd De Kikker als enige belanghebbende vereniging aan tafel uitgenodigd, omdat zij het uitbaten op zich nemen. Toen het beschikbare bedrag van 18 naar 14 miljoen werd teruggebracht werd De Kikker daarover niet eens geïnformeerd. De opmerking van wethouder Arends dat je EK-wedstrijden niet eens zou moeten willen in Emmen klinkt ook wat gemakkelijk.

Nu er protest is gekomen tegen het inkrimpen van de afmetingen van de het zwembad en de gemeente op het laatste nippertje komt met een afweging van vier alternatieven, vindt GroenLinks dat er meer tijd moet worden uitgetrokken om een zorgvuldige keuze te maken.

De gemeente heeft haar huiswerk niet goed gedaan en moet een beslissing nu niet in grote haast afdwingen.

GroenLinks stelt voor dat belanghebbenden zoals onder andere De Kikker, die een grote rol heeft bij het uitbaten van het zwembad, weer om tafel gaan. Ook de adviezen van de KNZB moeten meegenomen worden. We vinden ook dat het belang van zwemmen voor ouderen en mensen met obesitas mee moet tellen. Eventueel kan de verhoging van de toegangsprijzen via de participatiewebshop worden gecompenseerd voor mensen met een kleine beurs. We denken dan aan 10-badenkaarten of trimabbonnementen.

We willen graag een nieuw zwembad in Emmen, maar wel met een plan dat zorgvuldig is afgewogen.