Een prachtige REGENBOOG boven Emmen!

In de raadsvergadering van 6 oktober is Emmen uitgeroepen tot REGENBOOGgemeente door bijna de voltallige gemeenteraad. Geweldig nieuws dat ook in onze gemeente de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders worden gewaarborgd. We gaan zorgen dat mensen openlijk kunnen uitkomen voor hun seksuele voorkeur en we gaan ze openlijk steunen als hun rechten geweld wordt aangedaan.

Het voorstel om Emmen tot REGENBOOGgemeente uit te roepen werd gemeenschappelijk ingediend door GroenLinks en het CDA. We zijn daarmee een stukje verder op weg naar een maatschappij waarin gelijke rechten voor alle mensen gelden.
Maar.... de hemel waaraan die prachtige regenboog staat is nog niet zomaar, zonder slag of stoot, werkelijkheid. Er zijn nog zoveel situaties waarin homo's en lesbiennes zich uit lijfsbehoud schuil moeten houden. Discriminatie in bijvoorbeeld sportclubs is nog lang geen verleden tijd en het duurt ook nog wel even voor het woord HOMO niet meer als scheldwoord wordt gebruikt.

Om de regenboog wat dichter bij de werkelijkheid te brengen is in ieder geval nodig dat we een goed functionerend en zichtbaar meldpunt hebben in deze gemeente, waar iedereen die discriminatie ervaart zijn of haar klacht kan melden.
Op dit moment is het meldpunt discriminatie in de gemeente Emmen ondergebracht bij SEDNA.
De manier waarop de klachtenbehandeling is vormgegeven verdient geen prijs. Er bestaat geen eigen website en ook op de website van SEDNA hangt het woord “meldpunt discriminatie” in geen enkel lijstje onder de trefwoorden. Iemand die met veel moed de drempel heeft genomen om een situatie te melden waarin hij of zij werd gediscrimineerd kan dus alleen bij de politie terecht. Die verwijst dan uiteraard naar SEDNA, maar dat betekent opnieuw een drempel. Als dan ook nog blijkt dat de telefoniste niet op de hoogte is van het meldpunt en de persoon die verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling op vakantie is en geen vervanging heeft geregeld, dan is het niet moeilijk voor te stellen dat iemand dan de moed maar opgeeft.
Geen wonder dus dat het aantal meldingen van discriminatie laag is in Emmen.

GroenLinks vindt het hard nodig dat de gemeente orde op zaken stelt en zorg draagt dat het Meldpunt efficiënt, transparant en duidelijk functioneert. Het meldpunt kan zich eventueel aansluiten bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe.
In de Commissie Samenleving/BME van 13 oktober zal GroenLinks Emmen vragen stellen om te zorgen dat er zo snel mogelijk verbetering komt in de situatie en dat Emmen kan beschikken over een goed werkend meldpunt discriminatie.