Dat doel wordt nog steeds hard aan gewerkt, maar het is ook duidelijk dat er veel misgaat. GroenLinks constateert dat de  verstandhouding tussen de gebruikers van het park en het college van B & W al een tijdlang achteruit holt. De informatievoorziening is minimaal en daardoor lijkt het alsof alleen de belangen van het college meetellen en de gebruikers er niet toe doen. Het resultaat is dat eventuele gegadigden voor een plaats in het park zich terugtrekken. En daarmee verdwijnt de energie en een deel van de ziel van het park.

 

DE SLOOP VAN HET BIOCHRON

Tot de sloop van het Biochron is al besloten, ondanks vele pogingen van onder andere GroenLinks om dit karakteristieke gebouw bij de ingang van het park te behouden. Wat ervoor in de plaats komt is nog volkomen onduidelijk. Waar we op kunnen rekenen is een braakliggend terrein waar we een behoorlijke tijd tegenaan gaan kijken. Er wordt wel een bestaand kunstwerk “De Tulp” geplaatst, terwijl een paar interessante kunstwerken afgebroken moesten worden omdat ze als tijdelijk bestempeld werden. De criteria voor deze keuzes zijn onduidelijk.

 

DUIDELIJK BELEID IS NODIG

Het beleid is op dit moment nogal willekeurig. Er wordt gekeken naar het beeldkwaliteitsplan dat leidend zou moeten zijn. Maar het is de vraag of dat voldoende aanknopingspunten biedt voor nieuwe lokale creatieve initiatieven, ook van buiten Emmen. Zolang dit zwalkende beleid doorgaat ontstaat er zeker geen energie die leidt tot een inspirerende creatieve gemeenschap in het park.
Waarom niet nadenken over het toestaan van horeca in het Rensenpark, op basis van duurzame verdienmodellen. Wat op dat gebied ook kan helpen is het verruimen van de openingstijden.

 

EXPERTISE AANTREKKEN

Misschien wordt het tijd dat het college toegeeft dat de expertise ontbreekt om van het Rensenpark een echte publiekstrekker te maken. Dat kost wat, natuurlijk, maar het kan de ontwikkeling stimuleren van een park waar Emmen trots op is en waar uit de wijde omtrek mensen naartoe komen.