Blanko naar olifantenverblijf

In de commissievergadering Samenleving van dinsdag 14 april 2015 heeft GroenLinks Emmen in de rondvraag een opmerking gemaakt over de onhoudbare situatie van de Jongerenvereniging Blanko

Blanko zit al tijden in een lastig pakket. Jaren geleden is het pand ingebouwd door appartementen en woningen die destijds verkocht zijn met de bevestiging dat de jongerenvereniging op tremijn van deze plaats zou verdwijnen. Tot de dag van vandaag is de gemeente er nog niet in geslaagd een nieuwe locatie voor Blanko  te vinden. Een eerdere zoektocht resulteerde in een fiasco. Potentiele plaasten stuitten op veel bezwaren van de burgers. Er werd gekozen voor het isoleren van het huidige pand. Naar nu blijkt niet genoeg, zodat de wethouder heeft ingegrepen. Blanko kan hierdoor geen concerten en feestavonden meet organiseren.

GroenLinks Emmen vindt dat er gedacht moet worden in mogelijkheden en oplossingen. Dat betekent dat je moet durven te investeren. Emmen heeft al moeite genoeg om jongeren blijvend aan zic te binden. Na het afhaken van Loods 13 en de teloorgang van CQ, lijkt de gemeente nu aan te sturen op het opheffen van weer een jongerenbolwerk.

Dit terwijl er in onze ogen meer dan genoeg kansen zijn. Na de verhuizing van het dierenpark blijft er in het centrum een ideale locatie over voor de herhuizvesting van Blanko. Niet in de buurt van woningen, midden in het centrum en voorzien van een goede isolatie: het oude olifantenverblijf. GroenLinks Emmen is van mening dat een nieuw jongerencentrum uitstekend past in het 'mensenpark'. 

Wil je dit mogelijk maken, dan dient de gemeente wel Blanko op de huidige locatie te gedogen totdat zij over kunnen naar de nieuwe lokatie. Dit houdt ook in dat Blanko gewoon moet kunnen blijven programmeren. Jongeren aan zich moeten kunnen blijven binden. En dat vraagt een andere benadering van de gemeente dan er nu is ingezet.