Actie 'Was en strijk: teken niet gelijk!

De vakbond Abvakabo, afdeling Emmen is een actie begonnen tegen de 'was en strijk' voorziening die wordt aangeboden in het kader van huishoudelijke hulp. Zij roepen de potentiële gebruikers hiervan op om hier niet zomaar mee akkoord te gaan.

De onderstaande tekst is afkomstig van de vakbond:

Gemeente Emmen heeft nog steeds geen besluit gestuurd naar cliënten in verband met de wijziging algemene voorziening ‘wassen en strijken’ waar ze U € 9,-- per uur voor willen laten betalen. Zonder dit besluit hoeft U niet akkoord te gaan met een wijziging in uw aantal uren huishoudelijke ondersteuning. Onderteken dan ook niets! Wanneer U het besluit heeft ontvangen en U bent het er niet mee eens dan helpen wij U graag met het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie kunt U of uw familie, mantelzorger of hulpverlener mailen naar emmen@abvakabo.nl